Top

MediYoga i tidningen Gynsam Posten

Gynsam som bildades 2000 är Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation. Gynsam-Posten är organisationens medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och distribueras, förutom till medlemmar och prenumeranter, även till sjukhusens kvinnokliniker, gynekologiska mottagningar m.fl.I nummer 3/2013 intervjuas MediYoga instruktören Eva Klemming under rubriken "Yoga stärker kroppen". Läs artikeln här, sid 3:http://www.gynsam.se/gynsam/dokument/GP-nr-3-delvis.pdf ...

MediYoga på Forskningens Dag på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är näst bäst av sjukhusen i Stockholm och topp-7 i landet på att behandla hjärtpatienter och MediYoga är en del av sjukhusets behandlingsprogram:http://www.ds.se/Om-oss/Nyheter/Danderyds-sjukhus-bra-pa-hjartsjukvard/Den 13e november arrangeras FORSKNINGENS DAG på Danderyd. En av programpunkterna under dagen är MediYoga för patienter med förmaksflimmer, där Maria Nilsson presenterar sin forskning.  MediYoga presentationen är kl 14.00 - Se schemat här:  ...