Top

Göran Boll föreläste på ALLT FÖR HÄLSAN Mässan

Inbjuden av Yogobe - http://yogobe.com föreläste Göran Boll på Hälsomässan i Älvsjö den 8/11. Inför närmare 100 åhörare så gick Göran igenom den forskning som gjorts på MediYoga i Sverige de senaste 15 åren och deltagarna fick testa några enkla yogaövningar på sina stolar. Det kom många intressanta frågor efteråt och flera tidningar var på plats. Yogatidningen YOGA FÖR DIG skrev om föreläsningen på sin sajt: http://www.yogafordig.nu/content/yoga-kan-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-folkh%C3%A4lsan ...

MediYoga i Härryda Posten

Lisbeth Héd-Fogelström är sjuksköterska och instruktör i MediYoga. I höstas startade hon Härryda kommuns första kurs i medicinsk yoga och intervjuas om detta i Härryda-Posten den 6/11Läs artikeln här:https://sense.infopaq.com/images/GetImage/?image=PXM8rxu8mst%2fUfiuGHBKExL%2bv1Ourccbsz%2bVWJtHe%2bT2Azmr5SlQEpthlE64DLUdy%2bQGM7zGSGrso18Yx%2bAajS%2bHKoQBcygfhY0oJdIXz92Onk5GRH3gh96mZAlSD9Q7pML0T8hqf%2bgGTrBp5N8cilz8FULLSxOC986FNabDy26aK7D7EPe21DOr2eiWsAnCS1cQOWf2GxSHWFwpJnV5LYEdTFcPbbpY36oUnPAPSN0VtX6St8Elr6HxnsSZcknszTm7aFkUiyEkc8XduSh6O4Xu%2bAb%2bg3l6cho73jFPDXI0jSEFWRsll3Zjdvem%2frL%2fvt3KDLgAM80%3d ...

MediYoga i tidningen Gynsam Posten

Gynsam som bildades 2000 är Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation. Gynsam-Posten är organisationens medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och distribueras, förutom till medlemmar och prenumeranter, även till sjukhusens kvinnokliniker, gynekologiska mottagningar m.fl.I nummer 3/2013 intervjuas MediYoga instruktören Eva Klemming under rubriken "Yoga stärker kroppen". Läs artikeln här, sid 3:http://www.gynsam.se/gynsam/dokument/GP-nr-3-delvis.pdf ...

Top