Top

Ny studie om yogans sjukdomsförebyggande effekter

Indiska tidningar rapporterar om en ny indisk studie som visar att yoga kan bota olika sjukdomar, så som diabetes typ-2 och olika hjärtsjukdomar, när yogaträningen sätts in i ett tidigt skede.Läs artikeln i The Times of India här:http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Yoga-can-cure-early-stage-heart-disease-diabetes-Study/articleshow/24107426.cms ...

MediYoga lanseras internationellt under 2014

Följande meddelande gick i veckan ut från Elisabeth Enqvist, huvudansvarig på MediYoga International:   In 2014 we are launching MediYoga Instructor Training courses in:   San Francisco, February 8 Read more: http://en.mediyoga.com/search_education/?action=search&dosrch=1&listingfields%5B2%5D=38&listingfields%5B11%5D=San%20Fransisco Copenhagen, Mars 18 Read more: http://en.mediyoga.com/search_education/?action=search&dosrch=1&listingfields%5B2%5D=38&listingfields%5B11%5D=%20Copenhagen´ Tokyo, June 19 Read more: http://en.mediyoga.com/search_education/?action=search&dosrch=1&listingfields%5B2%5D=38&listingfields%5B11%5D=Tokyo Amsterdam, September 6 Read more: http://en.mediyoga.com/search_education/?action=search&dosrch=1&listingfields%5B2%5D=38&listingfields%5B11%5D=Amsterdam...

MediYoga introduktion för rektorer och chefer inom universitetsvärlden

Sveriges Universitets och Högskoleförbund - SUHF startade hösten 2009 ett Högre ledarprogram - HeLP, syftande att leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. HeLP-programmet siktar på att leda till en fördjupad självinsikt om ledarskapets utmaningar samt utveckla den kommunikativa förmågan hos deltagarna. Det läggs i programmet särskild betoning på att utveckla det personliga ledarskapet. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del av HeLP. En av dessa handfasta metoder är MediYoga som de senaste två åren varit en del av HeLP-programmen.Den 9-11/10 samlade ett tjugotal rektorer och andra högskolechefer på Noors Slott i Knivsta söder om Uppsala för att fördjupa sig i omvärldsbevakning och krishantering och de fick under fredagen en möjlighet att tillsammans med Göran Boll testa MediYoga. Medverkade...

MediYoga på Seniormässa i finska Vasa

Johnny Granholm, yogaterapeut, deltog på Seniorernas Friskvårdsdagar i finska Vasa den 30 september, som hade upp mot 3.000 besökare. Johnny ledde två av mässans mest välbesökta föreläsningar, om sömn och sömnproblem där han bl.a. lärde deltagarna att andas yogiskt. Det var även stort intresse för sömnskolan vid hans monter, både från privatpersoner och från andra organisationer.  ...

MediYoga på Chefsprogrammet vid Linköpings Universitet

I samband med avslutningen av Chefsprogrammet vid Linköpings Universitet den 8-9e oktober fick 25 avdelningschefer, kanslichefer, gruppchefer, administrativa och andra chefer på tisdag eftermiddagen en introduktion till MediYoga med Göran Boll. Alla gjorde ett yogapass sittande på stolar och fick även en kort genomgång av forskningsläget och hur MediYoga idag finns inom vården.Med vid introduktionen var också Helen Miller-Lynch som kommer leda MediYoga instruktörsutbildningar i USA när MediYoga lanseras där under 2014.  ...

Top