Top

Göran Boll – vinnare av GULDÄPPLET – Årets hälsoprofil 2013

Varje år delar tidningen HÄLSA ut Guldäpplet till olika hälsoprodukter, hälsomedvetna arbetsplatser och personer som utmärkt sig inom området hälsa. Tidningens läsare nominerar produkter och personer inom de olika kategorierna och sedan väljer en jury ut vinnarna som får ett varsitt diplom vid en ceremoni på HÄLSA.s redaktion. 2013 års hälsoprofil blev Göran Boll, IMY. Juryn motivering löd: - Genom sin stora entusiasm och kunskap är han drivande i utvecklingen av  Medicinsk Yoga som behandlingsform inom den svenska skolmedicinen.  Många har honom att tacka för den behandling av utbrändhet, hjärtbesvär  och smärtlindring
som i dag är tillgänglig inom svensk sjukvård.   Läs mer här: http://www.halsa.se/Kategori/Aktuellt/Vi-vann-Guldapplet-2013/...

Internationellt publicerad forskning på Yoga & Meditation under 2013

Intresset inom den akademiska världen för att testa och utforska de mätbara effekterna av yoga och meditation i olika sammanhang ökar dramatiskt runt om i världen.I den amerikanska databasen MEDLINE, som drivs av the National Library of Medicine i Washington, som listar ca 25% av världens alla vetenskapliga tidskrifter och som totalt sett innehåller mer än 23 miljoner forskningsrapporter, så lades under 2013 in mer än 350 nya studier på yoga och ungefär lika många på meditation.Detta innebär att det publicerades två studier om dagen hela förra året på yoga och meditation och dess effekter på olika grupper, sjukdomar och andra variabler - bara i MEDLINE - och detta är 25% av all publicerad forskning under 2013. Se den forskning som finns i MEDLINE här:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yoga ...

Svensk Press rapporterar om Medicinsk Yoga på Andningens Dag.

Den 3:e februari är det Andningens Dag och dagen innan, den 2:a är det föreläsningar och andra arrangemang i ett antal städer över hela landet, i Stockholm på Karolinska Institutet. Tidningen HÄLSA och Hälsofrämjandet står bakom och IMY är medarrangör. Nu börjar media rapportera inför detta arrangemang,Läs inslaget i Svensk Press här:http://redir.opoint.com/?key=ENjlyXjA1LXkG82BwqmB ...

Kvalitativ studie på MedYoga internationellt publicerad

Sjukgymnasten Monica Köhn vid Nora vårdcentral som 2013 fick en studie publicerad om MediYoga för primärvårdspatienter vid Nora vårdcentral har nu fått ytterligare en studie publicerad. En kvalitativ studie, publicerad i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being där ett antal patienter från den första studien har djupintervjuats om sina upplevelser av yogaträningen, mycket intressant läsning.Läs forskningsrapporten här:http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/23033/31797http://www.ijqhw.netLäs om den första studien, från 2013, här:http://senaste.medicinskyoga.se/admin.php?post=78 ...

Top