Top

Forskning

Göran Boll Yoga / Forskning

Ett begynnande paradigmskifte inom läkarkåren?

Denna länk går till Läkartidningen 2015-10-15, där docent Hans Peter Söndergaard, chefsöverläkare på Kris- och traumacentrum vid Karolinska institutet i Stockholm recenserar boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter C Gøtzsche (Karneval förlag, 2015). Boken som den välskrivna recensionen handlar om beskriver bl.a. hur läkemedelsbolagen använder allt annat än rumsrena metoder för att sälja sina piller, vilka inte alltid fungerar så bra som det sägs. Jag läser den själv just nu - ytterligt skrämmande läsning. Söndergaard skriver bl.a: – Bokens titel antyder att läkemedelsbolag förgiftar människor och att deras verksamhet är jämförbar med organiserad kriminalitet. Kapitel för kapitel visar han (författaren) på faktorer som alstrar missförhållanden mellan läkemedelsföretagen, läkarna och samhället. Författaren presenterar ett antal fall som tydligt illustrerar hans påståenden. Knappast något läkemedelsföretag går fritt, och de resonemang...

Spelar det någon roll vad vi äter?

Idag (den 29/9) på nyheterna i både SVT och TV4 rapporterades det om att riskex innehåller arsenik och att små barn avråds från att äta detta mer än några gånger i veckan. Detta var andra gången i år som det larmas om ris och arsenik. Redan i februari i år rapporterade flera media om arsenik i riset. Aftonbladet skrev den 19/2: Den giftiga arseniken kallas oorganisk arsenik. Den är cancerframkallande och påverkar cellerna i kroppen. Förutom cancer påverkar den immunförsvaret, lungorna, njurarna och levern. Det räcker att få i sig en väldigt liten dos varje dag för att risken för cancer ska öka. Ingen mängd arsenik är helt ofarlig, men störst risk löper den som äter mycket ris, frukostflingor av ris och riskakor. När jag växte upp...

Livet – Döden – Hälsan

Som yogaterapeut kommer jag regelbundet i kontakt med döden. Personer som kommer på session hos mig har någon nära anhörig som dött. Det har hänt att en hel familj har kommit på en gemensam session för att hantera en bror som dött. Min klient kanske själv står inför döden. En deltagare i en av våra utbildningar fick ett dödsbesked under yogan. Dessa situationer är viktiga för mig att stå stadigt i, både som yogaterapeut och som människa. Döden är det kanske enskilt viktigaste vi har att möta i livet. Förr var döden ständigt närvarande i vardagen. Generationerna bodde tillsammans. Det var ingen ovanlighet att se en avliden person. Mormor dog hemma, omgiven av familjen. Idag är döden märkbart frånvarande i våra liv. Människor dör på sjukhus, hospice...

Yoga synkar oss med Jordens egen frekvens

I söndags kväll på yogakursen Lär dig lyssna Inåt frågade en av deltagarna, som just börjat utöva MediYoga, ”varför ska vi ha ögonen slutna hela tiden?” När vi tränar MediYoga sluter vi ögonen, fokuserar in i oss själva via en punkt mellan ögonbrynen, 3:e ögat, och andas långa djupa andetag. En av effekterna av denna relativt enkla insats är att den förändrar våra hjärnvågor, från de snabbare Betavågorna (13-40 Hz) till de lugnare, mjukare Alfavågorna (7-12 Hz). Inom biofeedback är Alfaträning den mest rekommenderade behandlingen mot stress. I Alfatillståndet kommer du åt din kreativitet, får lättare att lösa problem, komma på nya idéer, och det anses vara ett bra tillstånd för kreativ visualisering. Inom ramen för Alfa-frekvenserna finner vi även resonansfrekvensen för jordens eget elektromagnetiska fält,...

Yoga som forskningsfält

När jag 1995 som ett led i mina ansträngningar att få svenska företag att boka in mina yogakurser frågade Karolinska Institutet om det fanns någon svensk forskning på yoga, vilket det då inte fanns, så hade jag ingen aning om vad det skulle innebära – och vart det skulle leda mig. Yoga och forskning, hänger det verkligen ihop? Man skulle kunna tänka sig att yoga och vetenskaplig forskning är varandras motsatser, men det är precis tvärtom. Yogan har historiskt alltid sett sig själv som en ren vetenskap, närmast besläktad med kvantfysiken. Den handlar om att lära känna sig själv, på alla nivåer, skapa medvetenhet i människan. Yogier har i alla tider utfört systematiska experiment på sig själva, utsatt sig för fysiska och mentala prövningar och observerat vart dessa lett...

MediYoga konferens

Den 2-3 maj samlades över 100 deltagare på Sveriges första yogaforskningskonferens, på Karolinska Institutet i Solna. Tio forskare från hela Skandinavien presenterade sina senaste studier inom MediYoga, och berättade även om sina pågående och planerade arbeten. Konferensen var initierad av MediYoga Institutet och Maria Nilsson, doktorand på Karolinska Institutet. Vi filmade båda dagarna och här är en teaser, alla föredrag kommer att finnas på www.balansonline.se inom kort....

MediYoga för seniorer ger resultat på sömnen

En i enkel enkätundersökning som yogaterapeut Johnny Granholm har genomfört i samband med sin "Sömnskola för Seniorer" i finska Wasa som visade resultaten att sömnen förbättrades dramatiskt. 95% av deltagarna upplevde förbättrad sömn efter genomförd kurs.Läs sammanställningen här:Sömnskolan hösten 2013 - Sammanställning.pdf ...

MediYoga och Cancer

Yogaterapeuten Felicia Thorell, som själv drabbats av bröstcancer, bloggar på Dina Mediciner om gurkmeja, som ingår i det yogiska receptet "Guldmjölk" och om dess utforskade och dokumenterade effekter på cancerceller.Under januari har Akademiska sjukhuset i Uppsala börjat arbeta med MediYoga på Onkologen, där cancerpatienter får träna MediYoga i grupp, två grupper i veckan till att börja med.Läs Felicias blogg här:http://dinamediciner.se/blogg/felicia-thorell/fran-det-indiska-koket-till-forskningsklinikenLäs mer om Felicias verksamhet här:http://www.medicinskyoga.se/?verk=find&ort_id=69&level_id=0&user_id=171 ...

Internationellt publicerad forskning på Yoga & Meditation under 2013

Intresset inom den akademiska världen för att testa och utforska de mätbara effekterna av yoga och meditation i olika sammanhang ökar dramatiskt runt om i världen.I den amerikanska databasen MEDLINE, som drivs av the National Library of Medicine i Washington, som listar ca 25% av världens alla vetenskapliga tidskrifter och som totalt sett innehåller mer än 23 miljoner forskningsrapporter, så lades under 2013 in mer än 350 nya studier på yoga och ungefär lika många på meditation.Detta innebär att det publicerades två studier om dagen hela förra året på yoga och meditation och dess effekter på olika grupper, sjukdomar och andra variabler - bara i MEDLINE - och detta är 25% av all publicerad forskning under 2013. Se den forskning som finns i MEDLINE här:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yoga ...

Kvalitativ studie på MedYoga internationellt publicerad

Sjukgymnasten Monica Köhn vid Nora vårdcentral som 2013 fick en studie publicerad om MediYoga för primärvårdspatienter vid Nora vårdcentral har nu fått ytterligare en studie publicerad. En kvalitativ studie, publicerad i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being där ett antal patienter från den första studien har djupintervjuats om sina upplevelser av yogaträningen, mycket intressant läsning.Läs forskningsrapporten här:http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/23033/31797http://www.ijqhw.netLäs om den första studien, från 2013, här:http://senaste.medicinskyoga.se/admin.php?post=78 ...

Top