Top

MediYoga

Göran Boll Yoga / MediYoga (Page 3)

MediYoga på StorStockholms Diabetesförening

Göran Boll föreläste den 5/11 för medlemmar i StorStockholms Diabetesförening. Deltagarna fick under två timmar veta mer om MediYoga, den forskning som gjorts och pågår i Sverige samt testa på ett yogapass sittande på stol. Göran är inbokad att leda ytterligare en introduktion i föreningens regi den 19/11....

MediYoga introduktion för Hjärt- och Lungsjukas förening i Lund

Under tisdagen presenterade Pär Krutzén, yogaterapeut och utbildare i MediYoga, bakgrunden och den senaste forskningen på MediYoga, för hjärt och lungföreningen i Lund. 25 deltagare fick prova på ett kort yogapass på stol och intresset var tydligt. Hjärt- och lungföreningen vill efter introduktionen erbjuda sina medlemmar MediYoga och inledde förfrågningar om upplägg och genomförande. ...

Göran Boll ledde yogaterapeututbildning i Oslo

Den 21-22/10 ledde Göran Boll två dagar i den norska yogaterapeut utbildningen, som har sin första termin denna höst, med Elisabeth Engqvist från MediYoga International som huvudlärare. Tjugotalet deltagare fick en genomgång i enskilda terapeutiska sessioner, terapeutens roll och ansvar, forskningshistorik m.m.  ...

Sömnskola för seniorer på Lidingö – med MediYoga

Sömnskola för seniorer på Lidingö – ett samarbete mellan Bosön och Dagsform Yogastudio på Lidingö.Allt fler äldre har problem med sömnen – svårt att somna om kvällen, flera uppvaknanden under natten och svårt att somna om. Minst var tredje vuxen uppger att de har sömnproblem. Ca 90 procent av människor i åldrarna 60-80 år uppger att de till och från lider av sömnstörningar  - Sömnproblemen är vanligare hos kvinnor än män. Lillemor Hallbert, terapeut i MediYoga, har tagit fasta på detta och erbjuder nu seniorer på Lidingö MediYoga för att de ska få en bättre sömn. Det hela är ett samarbete mellan företaget Dagsform, som drivs av Lillemor Hallbert och Kerstin Björklund, som är lärare på Bosön Idrottsfolkhögskola.  Kerstin Björklund är ansvarig för kursen Lev...

MediYoga för svenska cancerforskare

När ett femtiotal cancerforskare knutna till Linköpings Universitet samlades för konferens på anläggningen VILLA FRIDHEM vackert belägen vid vattnet i Norrköping så stod MediYoga på schemat direkt på fredag morgonen den 18/10. Göran Boll ledde forskarna genom ett yogapass på stol och berättade om den forskning som är gjord på MediYoga.  ...

MediYoga – Föreläsning med Göran Boll för Norrbottens Landsting

Den 27/8 var Göran Boll i Luleå och föreläste om MediYoga för anställda inom Landstinget. Föreläsningen som sändes ut via videolänk till alla enheter inom Norrbottens Landsting filmades också. Den drygt 1 timme och 40 minuter långa filmen har nu lagts ut på Landstingets hemsida.Se hela föreläsningen här:http://www.youtube.com/watch?v=Z6Eu6scWQ_s&feature=youtu.be ...

MediYoga introduktion för rektorer och chefer inom universitetsvärlden

Sveriges Universitets och Högskoleförbund - SUHF startade hösten 2009 ett Högre ledarprogram - HeLP, syftande att leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. HeLP-programmet siktar på att leda till en fördjupad självinsikt om ledarskapets utmaningar samt utveckla den kommunikativa förmågan hos deltagarna. Det läggs i programmet särskild betoning på att utveckla det personliga ledarskapet. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del av HeLP. En av dessa handfasta metoder är MediYoga som de senaste två åren varit en del av HeLP-programmen.Den 9-11/10 samlade ett tjugotal rektorer och andra högskolechefer på Noors Slott i Knivsta söder om Uppsala för att fördjupa sig i omvärldsbevakning och krishantering och de fick under fredagen en möjlighet att tillsammans med Göran Boll testa MediYoga. Medverkade...

MediYoga på Chefsprogrammet vid Linköpings Universitet

I samband med avslutningen av Chefsprogrammet vid Linköpings Universitet den 8-9e oktober fick 25 avdelningschefer, kanslichefer, gruppchefer, administrativa och andra chefer på tisdag eftermiddagen en introduktion till MediYoga med Göran Boll. Alla gjorde ett yogapass sittande på stolar och fick även en kort genomgång av forskningsläget och hur MediYoga idag finns inom vården.Med vid introduktionen var också Helen Miller-Lynch som kommer leda MediYoga instruktörsutbildningar i USA när MediYoga lanseras där under 2014.  ...

MediYoga med på Sjukgymnastdagarna i Göteborg den 2-4:e oktober 2013

Sjukgymnastdagarna som genomförs vartannat år är sjukgymnasternas vetenskapliga och professionella konferens och i samband med konferensen genomförs även en mässa där företag presenterar sina produkter för deltagande sjukgymnaster. Sjukgymnastdagarna är välbesökta och har mer än 1500 deltagare i genomsnitt. Vid årets konferens på Mässan i Göteborg så medverkande MediYoga, både som utställare och som föreläsare. Pär Krutzen, utbildningsansvarig för MediYoga utbildningarna i Göteborg och Malmö, bemannande MediYoga montern, på onsdagen tillsammans med Göran Boll. Monica Köhn, sjukgymnast och MediYoga terapeut föreläste på onsdagen tillsammans med sin kollega Ulla Persson-Lundholm om sin publicerade studie med Medicinsk Yoga för primärvårdspatienter vid Nora Vårdcentral. Närmare 200 sjukgymnaster kom till föreläsningssal G1 på Mässan för att ta del av presentationen av deras projekt och många hade frågor efteråt. Läs mer om studien via länken här nedan: http://www.ventinvent.se/LSR2013/sjukgymnastdagarna2013/FMPro?-db=abstract%5flsr.fp5&-format=read%5fpubl.htm&-lay=layout1&-sortfield=event%5forder&op=eq&event%5fid=%3d'21'&-max=125&-recid=37877&-find=...

MediYoga för KPMG på Villa Talliden

När det internationella revisionsföretaget KPMGs HR-avdelning med hr-chefer, utbildningsansvariga rekryterare och löneavdelning samlades för en utbildningsdag i Novares regi på Villa Talliden i Rönninge söder om Stockholm så var Göran Boll inbjuden att introducera MediYoga som en del av denna dag. Deltagarna ftestade ett enkelt yogapass på stol, de fick en introduktion till den forskning som gjorts på MediYoga så här långt och hur den internationella utvecklingen ser ut framöver med utbildningar i Europa. USA och Japan. ...

Top