Top

Okategoriserad

Göran Boll Yoga / Okategoriserad (Page 19)

Två MediYoga reportage i Östersunds-Posten

MediYoga har ingått i AMIA-projektet som Försäkringskassan drivit sedan 2011 tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det har gått ut på att samordnat hjälpa långtidssjukskrivna människor att bli bättre rustade för att få ett arbete, att utveckla en gemensam arbetsmetod i hela landet för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, så att de människor som är en bit från arbetslivet ska få bättre hjälp och stöd.Den medicinska yogan är unik för den delen av projektet som bedrivs iJämtlands län. Yogaterapeut Åsa Halvarsson har lett yogan där.Läs två artiklar i ÖP om detta projekt. I den andra finns även en kort filmsekvens där deltagare i projektet intervjuas::1.  http://op.se/lanet/ostersund/1.5587233-jagstarkande-projekt-som-gett-jobb-pa-kopet 2. http://op.se/lanet/ostersund/1.5587223-for-dem-ar-yogan-ratt-medicin ...

Yoga mätbart effektivt mot psykiska besvär, enligt ny stor metastudie

I en genomgång av mer än etthundra studier om effekter av yoga, varav 16 olika randomiserade studier av god kvalitet fann forskare att yoga hade goda och mätbara effekter på depression, schizofreni, ADHD, sömnstörningar, ätstörningar mm. Artikeln publicerades den 25:e januari i år i Frontiers in Psychiatry,Läs artikeln här: http://tiny.cc/hoicswLäs även mer här om studien här: http://scienceblog.com/59341/effects-of-yoga-on-major-psychiatric-disorders/ ...

Top