Top
 

Göran Boll Yoga

Erfarenhet utvecklas över tid

Göran Boll Yoga

Erfarenhet utvecklas över tid. Yoga är ett mångtusenårigt visdoms- och kunskapssystem. En vetenskap som vilar på många experters och specialisters utövande, utforskande, erfarenhet och kunskap.

Dessa drar sen i sin tur, i en evig dans, kunskap åter från yogans olika traditioner och erfarenheter, sedan minst 5,000 år, i väst sedan slutet av 1800-talet, i Sverige sedan mitten av 1900-talet. Allt fler ser idag yogans storhet. 2015 instiftade FN Världsyogadagen, Unesco inkluderade 2016 yoga i det globala immateriella kulturarvet.

I motivationen säger Unesco: Yoga är utvecklat för att lindra smärta, underlätta självförverkligande och möjliggöra ett tillstånd av frigörelse. Den utövas av unga och gamla, oavsett kön, klass eller religion.

Erfarenhet är ett filosofiskt begrepp som står både för den process där kunskap och färdighet förvärvas – och för slutresultatet. Erfarenhet som kan vara av många olika slag kan även uttryckas med begrepp som klokhet, omdöme, färdighet och livsvisdom, och leder till ökad kunskap.

 

Ett kunskapsföretag

Ett kunskapsföretag kännetecknas av kreativitet, specifika kunskaper och ett icke-traditionellt, ofta komplext problemlösande. Dess tjänster och produkter levereras av etablerade specialister, personer med stor erfarenhet och djupa kunskaper inom ett visst område.

Göran Boll Yoga är ett kunskapsföretag, med samhällsförändring via ökad medvetenhet som bärande grundidé.  Verksamheten bygger på att aktivt över tid så frön för en bättre värld, där vi utvecklar metoder och verktyg baserade på yoga och meditation som förmedlas via Föreläsningar, Kurser, Workshops, Enskilda Sessioner och Medverkan i Media.

Top