Top

Instruktörsutbildning

Göran Boll Yoga / Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

med Göran Boll

Utbildningsorter och kursstarter hösten 2021

Under HT 2021 startar instruktörsutbildning Level 1 i Stockholm:

 • HT 21: Lördagar 09.00-17.00 – Datum: 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11 och 4/12

Under HT 2021 startar också instruktörsutbildning Level 2 i Stockholm:

 • HT 21: Söndagar 09.00-17.00 – Datum: 29/8, 19/9, 10/10, 31/10, 21/11 och 5/12

Vad är en I AM instruktör

Instruktören kan lära ut I AM passen, är införstådd med tanken bakom I AM projektet, vet vad yamas & niyamas är, förstår principerna bakom pranayama, kan lära ut yogisk andning, andetagets uppbyggnad. Instruktören förstår passets underliggande energiprinciper, kan beskriva olika effekter av varje yogaövning, har en förståelse för den meditativa processen. Utbildningen innefattar hur en yogaövning tekniskt/energimässigt är sammansatt, yogisk livskunskap, chakrasystemet och yoga i relation till kvantfysik, yogans historik och filosofi, bl.a. Patanjali yoga sutras. Utbildningen inkluderar också grundkunskaper i Wabing.

 

Målsättning med utbildningen

Att förmedla verktyg som ger deltagarna möjlighet att må bättre, göra sig själva klokare, och kunna förmedla verktygen och sin egen klokskap vidare till sina elever. Instruktören har förståelse för helheten, yogans syfte, olika detaljer och hur delarna bygger upp en djupare helhet.

 

Omfattning

Instruktörsutbildningarna 1, 2 & 3 löper vardera över en termin, sex lektionsdagar, ca 40 timmar lärarledd tid, med tre veckor mellan varje träff. 100 timmar obligatorisk praktisk och teoretisk fördjupande träning mellan träffarna, vilket ska redovisas. Deltagaren dokumenterar självträning, erfarenheter och upplevelser i träningsdagbok. Avstämning görs vid varje kurstillfälle.

 

Instruktörsutbildning steg 1-3 – övergripande

Som röda trådar genom alla tre stegen löper ständigt återkommande ämnen som: I AM Projektets vad/hur/varför; I AM Instruktörens roll, praktiskt, etiskt, vikten av ständig fördjupning m.m. samt: WABING – The Good Vibrations® som är integrerat i alla pass vi gör och vars syfte är att frigöra djupt liggande spänningar i kropp och sinne.

 

Instruktörsutbildning steg 1 – innehåll

 • ANDETAGET – andningens mekanismer, andningens pedagogik – Pranayama.
 • YOGAPASSET OCH ASANAS – syfte, alla enskilda komponenter och deras betydelse för helheten.
 • CHAKRA, KUNDALINI & KVANTFYSIK – hur allt detta faktiskt hänger samman.
 • MEDITATION – syfte, facetter och grundläggande principer.
 • FILOSOFI, HISTORIK & FORMER – Patanjali, Yamas & Niyamas – varför detta är viktigt idag.
 • TOLV YOGAPASS – BASIC – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.

 

Instruktörsutbildning steg 2 – innehåll

 • HÄLSA – koppling tidiga präglingar, stress, immun, hormoner och placebo ur ett yogiskt perspektiv.
 • AYURVEDA – yogans systersystem för hälsa och balans.
 • KVANTFYSIK, DIMENSIONER & SACRED GEOMETRY – Det yogiska perspektivet.
 • MEDITATION – ÄNNU DJUPARE. Lycka, meningsfullhet, tacksamhet – mot ökad yogisk medvetenhet.
 • TOLV YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.

 

Instruktörsutbildning steg 3 – (kommer 2022) innehåll

 • DET ENSKILDA MÖTET – hur praktiskt arbeta med hälsa, medvetenhet och balans hos individen.
 • FÖRSTÅ PRÄGLINGAR – Lära dig om de underliggande mönster och präglingar som styr oss alla.
 • FOLKSJUKDOMARNA – vad läkarvetenskapen säger och hur yogan resonerar.
 • DET YOGISKA RECEPTET – vad ska du rekommendera för yoga, hur mycket, hur ofta m.m.
 • KONTRAINDIKATIONER – vad du kan göra och vad du inte ska göra. Individens ansvar m.m.
 • 12 YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.

 

Vem kan söka

Antagningskrav för instruktörsutbildning 1: minst två års egen erfarenhet av yogautövande (MediYoga, Kundaliniyoga, Livsyoga m.fl.), pedagogisk erfarenhet (detta ingår ej i utbildningen) samt att ha genomgått minst en I AM online kvällskurs före utbildningsstart.

Antagningskrav för instruktörsutbildning 2: att ha genomgått instruktör 1 – samt Mindfulness modul

Antagningskrav för instruktörsutbildning 3: att ha genomgått instruktör 1 & 2

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras deltagaren till Instruktör 1 resp. 2 och 3 i IAM Projektet med möjlighet att registrera sig på I AM:s hemsida, rätt att leda och marknadsföra egen verksamhet.

 

För diplomering gäller

 • Full närvaro på alla sex kursdagar
 • Genomförda och redovisade hemuppgifter
 • Genomförd WABING – sex online moduler (Level 1)
 • Genomförd MINDFULNESS modul – en dag (Level 2)

Missad kursdag ska tas igen, genom att medverka på motsvarande dag i annan grupp, alt. ta del av filminspelning från missad kursdag och skicka in en skriftlig redogörelse kring vad dagen handlade om, egna reflektioner mm.

 

Kursmaterial

 • Yogapass och meditationer
 • Texter av olika slag
 • Filmer från alla kursdagar
 • Diplom

Av miljöskäl är allt material som ingår i utbildningen, förutom diplomet elektroniskt. Detta innebär att alla har omedelbar tillgång till alla uppdateringar som görs i materialet.

 

Kursavgift per utbildning

15,900 kr inkl. moms (12,750 kr exkl. moms – ca 2,500 kr/kursdag inkl Wabing online moduler) .

Löpande medlemskap på onlinetjänsten ingår.

 

Betalningsvillkor

När du anmäler dig kommer inom en vecka två fakturor till den mailadress du angivit i ansökan. Dels en anmälningsavgift på 2.900:- som du betalar direkt, och dels en faktura på resten av kursavgiften, 13,000:- som betalas senast 30 dagar innan kursstart.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

 

Delbetalning

Delbetalning med upp till tre delbetalningar går bra, så länge totalbeloppet är inbetalt före kursdag 5. Använd samma faktura- och OCR-nummer vid alla delbetalningar.

 

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.

Yoga - en av världens äldsta holistiska discipliner

Yogan hos oss passar alla – du kan även sitta på stol

Vår verksamhet etabl. 1995 – i dessa lokaler sen 2001

Yoga har funnits i väst sen 1893, i Sverige sen 1949

Tonåringar såväl som 90-åringar yogar i våra grupper

Följ våra pass LIVE ONLINE vart som helst i världen

Lärare

Göran Boll

Int dipl. yoga/meditationslärare, yogaterapeut, föreläsare, grundare av MediYoga Institutet som utbildat tusentals instruktörer inom vården.

Sedan 1995 drivande kraft bakom yogaträning i stor skala i näringslivet, medverkade 1998 i Sveriges första yogaforskningsprojekt på KI, även föreläst på KI.s läkarutbildning, är initiativtagare till den terapeutiska onlinetjänsten Balans Online och har haft ett avgörande inflytande på hur yoga används inom vården, i Sverige och internationellt.

Göran har föreläst och vidareutbildat i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, England, USA och i Indien på Kaivalyadhama, världens äldsta yogaforskningsinstitut.

Läs mer om Göran HÄR

Top