Top
 

Evidens

Hundratals studier publiceras varje år

Evidens för Yoga

Begreppet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet. Det kan också översättas med bevis om eller vetenskapligt stöd för att någonting är på ett visst sätt.

Att utöva yoga kan kännas bra – fysiskt, mentalt, emotionellt – men vilka mätbara effekter har träningen? Hur vet man att det påverkar på det sätt som läraren säger eller boken beskriver? Vilka bevis, vilken evidens finns där?

När det gäller yoga och meditation har man forskat vetenskapligt på effekterna under hela 1900-talet. I den amerikanska databasen MEDLINE som listar 25 % av världens forskningstidskrifter finns tusentals publicerade studier som dokumenterar effekterna av yoga och mindfulness i olika medicinska sammanhang. Hundratals studier publiceras på området varje år.

I Sverige där forskning pågått sedan 1998, på Karolinska Institutet, har ett tjugotal studier genomförts, huvudsakligen på MediYoga. Detta har lett till att allt fler inom vården utbildar sig i MediYoga och erbjuder denna yoga till patienter på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela landet.

 

Evidens för Medvetenhet

Utifrån yogans eget perspektiv är det yttersta syftet med allt utövande att fördjupa sin medvetenhet. Även detta begrepp har inkluderats i forskning. I MEDLINE ligger flera hundra publicerade studier där medvetenhet är en del av det som utforskats i dessa sammanhang: YOGA  MINDFULNESS  MEDITATION

Via I AM projektet erbjuder Göran workshops och andra fördjupningar på temat Medvetenhet – läs mer om dessa HÄR

Top