Top
 

I AM Projektet

För ökad insikt och medvetenhet

I AM Projektet

Yogans historia går så vitt vi vet minst 5-6,000 år tillbaka i tiden. Dess ursprungliga syfte var att via trancendens av jaget/egot skapa en tydlig och genomgripande transformation i människan, i riktning mot ökad balans och fördjupad medvetenhet.

Har detta syfte någon naturlig plats i dagens värld? Behöver vi strukturer för medvetenhet, sunt förnuft och eftertanke? Naturligtvis är det så! Vi behöver kunna tänka efter före, lyfta blicken, reflektera, se klart, fatta genomtänkta beslut och sen agera klokt, inkluderande och ansvarsfullt utifrån dessa förnuftiga beslut.

I AM projektet, skapat av Göran Boll, som inkluderar föreläsningar, kurser, fördjupningar, workshops, självstudier och mer än 80 specialkomponerade yogapass, meditationer och tematexter, är en strävan i riktning mot att lyfta fram och understödja yogans ursprungliga syfte, där reflektion, eftertanke och klarsyn leder till ökad insikt och medvetenhet – där klokare människor bidrar till en bättre värld. I AM är öppet för alla som vill arbeta med och utveckla sin medvetenhet.


I AM PROJEKTET – Frågor & Svar

Vad är I AM projektet?

Yoga är en av världens äldsta andliga traditioner som i sin kärna erbjuder en djupt sofistikerad, filosofisk och kvantfysisk förståelse för vad det innebär att vara människa. I AM projektet är en strävan mot att via kontroll över tanke och sinne lyfta fram och understödja detta ursprungliga syfte. Där reflektion, eftertanke och klarsyn leder till självtransformation, ökad insikt och medvetenhet.

Vad innefattar I AM projektet, hur omfattande är det?

I AM projektet inkluderar föreläsningar på arbetsplatser och i andra sammanhang, öppna kvällskurser över en termin på sju olika teman – även online, tematiska fördjupningar över sex veckor och 1-dags workshops vilka tillsammans med mer än åttio specialkomponerade yogapass, meditationer och tematexter samlade i en databas bildar den helhet som är I AM projektet.

I AM projektet i relation till MediYoga och kundaliniyoga?

I AM projektet innefattar enkla yogaprogram för alla, i samma anda och tradition som MediYoga och kundaliniyoga. Du som utövare känner igen enskilda övningar och meditationer men där även finns skillnader. Fokus under I AM passet ligger starkt uttalat på närvaro i nuet, att skapa balans i kroppen, stilla sinnet och sträva i riktning mot ökad närvaro och medvetenhet.

Hur kan jag pröva och vad innebär ”online”?

I AM projektets verksamhet erbjuds löpande på institutet i Stockholm med terminskurser flera kvällar i veckan samt workshops och sexveckors fördjupningar på helger. Föreläsningar på arbetsplatser och i andra sammanhang enligt bokning. Online innebär att kvällsklasserna via ett abonnemang kommer att kunna följas live online, via dator & mobil var du än befinner dig.

Kan man utbilda sig till instruktör inom I AM?

I AM projektet, dess kurser, fördjupningar och workshops kommer läras ut på institutet på Gärdet i Stockholm, av Göran Boll. Sinom tid kommer all I AM verksamhet även kunna följas online oavsett var du befinner dig – men man kommer INTE kunna utbilda sig till instruktör eller lärare inom I AM. All verksamhet inom projektet kommer att ledas av Göran Boll.

Varför inte?

Åren 2000-2016 var Göran Boll ansvarig för och involverad i utbildning/vidareutbildning av mer än 3,000 kundaliniyogalärare, instruktörer, lärare/terapeuter i MediYoga och även lärare inom andra yogatraditioner, i Sverige, Skandinavien, Europa och i USA. Detta involverade många utbildare och en stor organisation. I AM är utifrån all denna erfarenhet Göran Bolls personliga projekt.

Läs mer om hur du själv kan delta i olika delar av I AM Projektet  HÄR

Top