Top
 

I AM Projektet

För ökad insikt och medvetenhet

I AM Projektet

Yogans historia går så vitt vi vet minst 5-6,000 år tillbaka i tiden. Dess ursprungliga syfte var att via transcendens av jaget/egot skapa en tydlig och genomgripande transformation i människan, i riktning mot ökad balans och fördjupad medvetenhet.

Har detta syfte någon naturlig plats i dagens värld? Behöver vi strukturer för medvetenhet, sunt förnuft och eftertanke? Naturligtvis är det så! Vi behöver kunna tänka efter före, lyfta blicken, reflektera, se klart, fatta genomtänkta beslut och därefter agera klokt, inkluderande och ansvarsfullt utifrån dessa förnuftiga beslut.

Yogan erbjuder i sin kärna en djupt sofistikerad, filosofisk, rent kvantfysisk förståelse för vad det innebär att vara människa. 

I AM projektet, skapat av Göran Boll, inkluderar föreläsningar, kurser, fördjupningar, workshops och självstudier online. Projektet är en strävan i riktning mot att lyfta fram och understödja yogans ursprungliga syfte, där reflektion, eftertanke och klarsyn leder till ökad insikt och medvetenhet. Där alla får möjlighet att bidra till en bättre värld.

I AM är öppet för alla som vill arbeta med och utveckla sin medvetenhet.

 

Vad innefattar I AM projektet

I AM projektet inkluderar föreläsningar, öppna kvällskurser på olika teman – även online, tematiska fördjupningar, workshops och utbildningar, vilka tillsammans med ett stort antal specialkomponerade yogapass, meditationer och tematiska texter samlade i en databas bildar en helhet.

 

Relationen till MediYoga och Kundaliniyoga

I AM projektet innefattar enkla yogaprogram för alla, i samma anda och tradition som MediYoga,. I AM kommer ur och är en form av kundaliniyoga. Fokus under det fysiska yogapasset ligger på närvaro i nuet, på att skapa balans i kroppen, stilla sinnet och sträva i riktning mot ökad närvaro och fördjupad medvetenhet. Läs HÄR hur deltagare i de öppna kvällskurserna beskriver sina upplevelser av I AM passen.

 

Pröva själv – även Online

I AM projektets verksamhet erbjuds löpande på institutet i Stockholm med terminskurser flera kvällar i veckan samt workshops och fördjupningar på helger. Föreläsningar på arbetsplatser och i andra sammanhang enligt bokning. Online innebär att kvällsklasserna via abonnemang kan följas live online, via dator, padda och mobil var du än befinner dig i världen. Läs mer om onlineverksamheten HÄR. Där ligger även en bit ner en TEASER, ett helt yogapass du kostnadsfritt kan göra själv hemma via datorn.

 

Utbildningar

Från hösten 2019 erbjuds utbildningar i I AM. Dels instruktörsutbildning och kortare vidareutbildningar. Från 2021 även en längre lärarutbildning

 

Läs mer om hur du kan delta i I AM Utbildning HÄR 

Läs mer om hur du kan delta i andra delar av I AM Projektet – HÄR

Top