Top
 

Utbildningar

För djupare balans i tillvaron

Utbildning

Vi befinner oss i en omvälvande period i historien. Utifrån den holistiska grundprincipen så som i det inre så och i det yttre ser vi omvärlden där ute avspegla hur många människor har det inom sig.

Yogans uttalade syfte sedan tusentals år är insikt och medvetenhet. Vilken plats har dessa tankar idag? Svaret är enkelt: Behovet är större än någonsin och det är utifrån detta som IAM Projektet skapats. Projektets strävan är att lyfta fram och tydliggöra yogans kärna, med reflektion och klarsyn ledande till ökad insikt och medvetenhet.

 

Nu kan du utbilda dig inom I AM Projektet

Utbildning i I AM avser att fördjupa dig in i det yogiska, tekniskt, filosofiskt och energimässigt, där du får möjlighet att reflektera kring egna präglingar och bevekelsegrunder. Yogans övergripande syfte – insikt och medvetenhet, där alla som vill bidra till en bättre värld ska ges tydliga, vassa verktyg i denna strävan.

För att skapa balans är det viktigt, inte minst inom andliga traditioner att se klart, vara autentisk och leva som man lär. Yoga ska inte vara en kostym att ta på och av. Att lära ut dessa transformerande principer för djupgående förändring innebär ett ansvar. Som yogalärare behöver jag ställa mig frågor som;

  • Varför gör jag detta, vilka är mina skäl?
  • Hur åstadkommer jag det på bästa sätt?
  • Vad ska jag göra för att nå dit?

 

Mitt eget Varför

Varför bör alltid komma först. Jag kom i kontakt med yogafilosofi som 11-åring, har utövat sedan 1993, utbildat instruktörer, lärare och terapeuter sedan 2000. När jag då tog över kundalini yoga lärarutbildningen efter Tomas Frankell utverkade jag specialtillstånd direkt av Yogi Bhajan att förlänga utbildningen till två år trots att normen internationellt var och är än idag mindre än ett år. Syftet då som nu – att fördjupa i denna transformerande disciplin.

Att lära ut yoga är att ge människor verktyg att förändra sina liv i det inre, vilket ger avtryck i det yttre. Vi som förmedlar verktygen behöver vara bra på våra jobb – det är mitt Varför. 

 

Mitt Hur

Det finns en grundregel inom kundalini yoga traditionen – jag som lärare ska alltid sträva efter att göra mina elever tio gånger bättre på detta än vad jag själv är. Mitt Hur är därför att skapa en utbildning som, hämtar från all min ackumulerade erfarenhet och kunskap och utexaminerar så bra instruktörer och lärare jag någonsin förmår åstadkomma.

 

Mitt Vad

Strukturen som jag har skapat för detta ändamål, mina I AM utbildningar – mitt Vad – kan du läsa mer om här under denna meny. Varmt välkommen ner  på yogamattan!

 

 

Det kanske aldrig har funnits större utmaningar än idag, men samtidigt kanske heller aldrig en bättre möjlighet att skapa balans i oss själva – och låta det avspegla sig i världen omkring oss.

 

Där alla som vill bidra till en bättre värld faktiskt också kan förändra den i grunden.

 

Läs mer om utbildningarna HÄR

Top